Kontakty
Telefón: 0951 370 480
Email: bylinkyplus@bylinkyplus.sk

Fakturačná adresa
Bylinkyplus s.r.o.
Cintorínska 251/56
Machulince 95193

IČO: 55160972
DIČ: 2121890452
Nie sme platcovia DPH

Zapísané v obchodnom registri Okresného súdu Nitra
oddiel: sro, vložka číslo: 59303/N .

Dozorný orgán
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
fax č. 037/772 00 24
Kontaktný formulár