Žihľava, pŕhľava dvojdomá – Urtica dioica

  • 3,90€